Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Strona główna » Miasto i Gmina Wolbrom » Aktualności » 2020 » Październik » Uwaga mieszkańcy Miasta i Gminy Wolbrom - deklaracje śmieciowe można składać elektronicznie
Wyszukiwarka

Aktualności

Poleć znajomemu
Twoja wiadomość (kliknij tutaj):

Uwaga mieszkańcy Miasta i Gminy Wolbrom - deklaracje śmieciowe można składać elektronicznie

2020-10-10 11:47:21

Od 1 października 2020r. istnieje możliwość złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej ePUAP.

Do pobrania:
2. Deklaracja (docx) - edytowalna

Wysyłanie deklaracji za pomocą Platformy ePUAP:

Należy, pobrać i wypełnić druk deklaracji (dostępne powyżej) następnie po zalogowaniu na platformę ePUAP wybrać zakładkę a w niej zakładkę "Pisma do urzędów". W zakładce tej odnajdziesz  formularz Pismo ogólne do podmiotu publicznegoDo niniejszego formularza należy załączyć wypełnioną deklarację, po czym należy podpisać formularz Profilem Zaufanym lub Certyfikatem Kwalifikowanym, i następnie przesłać na adres skrytki: /6100xgmoa3/skrytka.
 
 Deklaracje można dostarczać również tradycyjnym sposobem, czyli po wydrukowaniu deklaracji, wypełnieniu jej oraz podpisaniu, należy następnie:
- wysłać listem na adres: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom - Referat Podatków i Opłat,
- złożyć w Biurze Obsługi Klienta UMiG Wolbrom lub w pokoju nr 106 Referatu Podatków i Opłat
- z uwagi na zagrożenie związanie z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2 oraz wprowadzeniem wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów, wypełnioną oraz podpisaną deklarację można złożyć w skrzynce podawczej urzędu, zamontowanej przy wejściu głównym do budnyku od strony rynku.
 INFORMACJA  DLA MIESZKAŃCÓW 
Zmiany obowiązujących przepisów wniesione ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz.1579) spowodowały konieczność wprowadzenia uchwał dotyczących, między innymi zmian stawek na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, co spowodowało również konieczność dostosowania do obowiązujących przepisów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana stawek w/w opłaty spowodowała, że właściciele nieruchomości otrzymali od Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom zawiadomienia o wysokości ich opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na miesiąc wrzesień i październik 2020r. (art. 6m ust.2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).   
 
ZMIANY NA WRZESIEŃ 2020r.
Uchwała Nr XXIII/236/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu NR XIX/182/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
1) W/w uchwałą ustalono stawki obowiązujące w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu wrzesień 2020 r, które wynoszą:
-na jednego mieszkańca dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy do 5 osób w wysokości 21,00 zł. za jeden miesiąc, od każdej osoby, 
-na jednego mieszkańca dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy  powyżej 5 osób w wysokości 17,00  za jeden miesiąc, od każdej osoby.
Właścicielowi nieruchomości, który nie wypełni obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych organ podatkowy określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej:
-w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawka opłaty podwyższonej wynosi 42,00 zł.
Wszelkie zmiany w opłacie właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonywać przez złożenie nowej deklaracji – na wrzesień obowiązuje wzór deklaracji stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIX/196/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu  z dnia 27 lutego 2020r. 
 
ZMIANY OD PAŹDZIERNIKA 2020r.
Ponadto na październik zmieniły się stawki opłaty podjętą Uchwałą XXIV/242/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 sierpnia 2020r., które wynoszą:
1) dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (bez względu na liczbę osób zamieszkałych) 21,00 zł miesięcznie od mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość.
Jeżeli właściciel nieruchomości, nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny będzie miał określoną w drodze decyzji opłatę podwyższoną w wysokości 42 zł od mieszkańca.
2) opłata za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Uchwała Nr XXVI/254/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 16 września 2020 r.) wynosi:
-o pojemności 120 l – w wysokości          6,33 zł,
-o pojemności 240 l – w wysokości        12,65 zł,
-o pojemności 1100 l – w wysokości      58,00 zł,
-o pojemności 7000 l – w wysokości   369,09 zł.
 
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny organ podatkowy w drodze decyzji określi stawkę opłaty podwyższonej za pojemnik (Uchwała Nr XXIV/242/2020 z dnia 27 sierpnia 2020r.) w wysokości:
o pojemności 120 l – w wysokości            18,00 zł,
-o pojemności 240 l – w wysokości           36,00 zł,
-o pojemności 1100 l – w wysokości       174,00 zł,
-o pojemności 7 000 l – w wysokości     1050,00 zł.
 
Celem zapewnienia segregacji na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy od 1 października należy zadeklarować 4 worki. Stawka opłaty za worek o pojemności 120 l z segregowanymi odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wynosi 18,00 zł.
Jeżeli właściciel w/w nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny organ podatkowy w drodze decyzji określi stawkę opłaty podwyższonej za worek o pojemności 120 l w wysokości 54,00zł.
 
Od października 2020 r. właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy mogą skorzystać z częściowych zwolnień w opłacie:
1) w domach jednorodzinnych, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada kompostownik przydomowy i  kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne - kwota zwolnienia wynosi 1,70 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość                  
2) zwolnienie dotyczące rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5grudnia 2014r., o Karcie Dużej Rodziny – posiadających kartę dużej rodziny. - w wysokości 2,50 zł miesięcznie od każdego członka rodziny wielodzietnej. Karty dużej rodziny należy przedłożyć w tut. Urzędzie.
Zastosowanie  powyższych zwolnień  będzie możliwe po  spełnieniu powyższych warunków oraz złożeniu nowej deklaracji, w której zadeklarowane zostaną osoby zamieszkujące daną nieruchomość (zastosowanie częściowych zwolnień od miesiąca października będzie możliwe po złożeniu  deklaracji wraz z wymaganymi dokumentami  - termin do 10 listopada).
Właściciele nieruchomości, którzy uregulowali opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi np.: w miesiącu lipcu „do przodu” – w tym  za wrzesień i październik 2020r. czyli w chwili zapłaty za miesiące jeszcze nie wymagalne obowiązani są do dokonania dopłaty różnicy wynikającej z opłaty po „starej stawce” i obowiązującej na miesiąc wrzesień  i październik. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter miesięczny (nie roczny) i w każdej chwili (w przeciwieństwie do podatków, których wymiar obowiązuje na dany rok)- może być przez Radę Miejską w Wolbromiu zmieniona w trakcie roku- taka sytuacja zaistniała w 2020r.  Obowiązek uiszczania w/w opłaty powstaje bez wezwania, z dołu za dany miesiąc w terminie do końca każdego miesiąca.
 
Uchwałą Nr XXIV/242/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu ustalono także ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (obowiązuje  od 1 stycznia 2021r.) - wysokości 180,00 zł.  Roczna ryczałtowa opłata od w/w nieruchomości ustalana jest za rok bez względu na długość okresu korzystania. W/w opłatę należy  uiszczać bez wezwania, jednorazowo w terminie do 15 kwietnia, z góry za dany rok.
Właścicielowi nieruchomości, który nie wypełni obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości, o której mowa powyżej organ podatkowy określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 360,00 zł.

Aktualnie obowiązująca deklaracja od października, jak i wcześniej obowiązujące deklaracje na w/w opłatę są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom w zakładce PODATKI.
 Wszelką pomocą służą pracownicy Referatu Podatków i Opłat:  telefon (32) 70 65 329,  (32) 70 65 334  oraz  Referatu Ochrony Środowiska  tut. Urzędu tel. (32) 70 65 301.
 
 
 

Oceń nasze strony

Aktualna ocena: 1 (Ocen: 1)

Sesja rady miejskiej

Relacja Sesji Rady Miejskiej online

Wydarzenia

Kategoria

Dodaj wydarzenie

Newsletter

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze aktualności, wpisz poniżej swój adres e-mail:Losowy film

DK wolbrom
Wymiana kotłów węglowych 1
Wymiana kotłów węglowych 2
Warta
zostań żołnierzem LGD WFOS Kraków modernizacja szkół Basen Mapa Zagrożeń strefa budowa kanalizacji budowa kanalizacji wolbrom EkopartnerzyWolbrom.pl na Facebooku