Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Strona główna » Przewodnik interesanta » Ochrona Środowiska
Wyszukiwarka

Ochrona Środowiska

Poleć znajomemu
Twoja wiadomość (kliknij tutaj):

Ochrona Środowiska

Referat Ochrony Środowiska – ROŚ
pok. 203, pok. 207
tel. 32 6442304 wew. 301, 316
 
Skład osobowy Referatu Ochrony Środowiska:
Aneta Perek – kierownik Referatu
Izabela Palacz – inspektor
Teresa Baran – inspektor

Do zadań  Referatu Ochrony Środowiska należy:
1. Prowadzenie kontroli gospodarki wodnej na terenie gminy.
2. Prowadzenie zadań wynikających z ochrony przed powodzią.
3. Zatwierdzanie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach.
4. Tworzenie terenów zieleni miejskiej łączących się w miarę możliwości z terenami zalesionymi.
5. Udzielanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów, pobieranie opłat i wymierzanie kar.
6. Prowadzenie spraw związanych z wykonaniem infrastruktury dla pracowniczych ogrodów działkowych.
7. Udział w projektowaniu planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania porządku i czystości.
8. Prowadzenie działań w zakresie wykorzystywania, transportu, unieszkodliwiania oraz gromadzenia odpadów i innych zanieczyszczeń, mających na celu ochronę powierzchni ziemi, wód i powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem,
9. Prowadzenie działań zapewniających budowę składowisk odpadów komunalnych, urządzeń kanalizacyjnych i komunalnych oczyszczalni ścieków oraz urządzeń do unieszkodliwiania odpadów i zapewniających prawidłową eksploatację tych urządzeń.
10. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez jednostki organizacyjne w zakresie gospodarki odpadami stałymi i płynnymi.
11. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem szaletów publicznych.
12. Prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem dotyczącym postępowania z odpadami wytwarzanymi w ilości od 1 tony do 1000 ton rocznie, z wyłączeniem odpadów komunalnych.
13. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie środowiska.
14. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa geologicznego.
15. Prowadzenie ewidencji studni publicznych, źródeł, studni głębinowych i ujęć wodnych.
16. Nadzorowanie wykonywania konserwacji i remontów studni publicznych.
17. Wprowadzanie rozwiązań technicznych zwiększających zasoby wodne.
18. Występowanie z wnioskami o ściganie za wykroczenia określone w ustawie o ochronie przyrody.
19. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy - "Prawo wodne”.
20. Współdziałanie z odpowiednimi organami w zakresie oświaty rolniczej oraz propagowanie zasad opłacalności produkcji rolnej w warunkach gospodarki rynkowej.
21. Organizowanie szkoleń i pogadanek dla rolników.
22. Współpraca z jednostkami obsługującymi rolnictwo oraz organizowanie i pomoc w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej.
23. Praca na rzecz tworzenia grup producentów i spółdzielni rolników – pomoc organizacyjna.
24. Informowanie rolników w zakresie możliwości zbytu płodów rolnych oraz zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej.
25. Współpraca ze stowarzyszeniami rolniczymi działającymi na terenach wiejskich.
26. Współpraca z organizatorami szkoleń, konkursów i przeglądów rolniczych, folklorystycznych itp.
27. Prowadzenie identyfikacji zwierząt hodowlanych.
28. Wydawanie zezwoleń na hodowlę psów ras agresywnych.
29. Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa.
30. Przeznaczanie kwot otrzymanych z czynszu dzierżawnego za obwód łowiecki na cele społeczne gminy oraz hodowlę i ochronę zwierząt.
31. Współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckich obszarów gminy, w szczególności zaś w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie.
32. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na chorobę zaraźliwą, a w przypadku wałęsania się psa chorego lub podejrzanego o wścieklizną, podjęcie starań mających na celu jego schwytanie lub zabicie, a w razie konieczności powiadomienie sąsiednich gmin i najbliższego komisariatu policji.
33. Wyznaczanie biegłych do wyceniania zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zaraźliwej.
34. Podawanie do wiadomości publicznej lub osób zainteresowanych informacji o zarządzanych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środkach w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania ich wykonania.
35. Współpraca z lecznicami dla zwierząt.
36. Przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów.
37. Wzywanie do wykonania określonych czynności lub przeprowadzenie wykonania zastępczego.
38. Wydawanie poświadczeń w zakresie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
39. Wnioskowanie o wydanie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
40. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
41. Współprca z Kołami Gospodyń Wiejskich.
42. Ogranizacja dożynek gminnych.
43. Wspołpraca z ODR.
44. Koordynowanie i organizowanie zebrań sołtysów.
45. Koordynowanie i organizowanie wyborów sołtysów.
46. Koordynowanie i organizowanie wyborów do Izb Rolniczych.

W zakresie zadań zleconych:
1. Wydawanie zezwoleń na uprawianie maku i konopi.
2. Aktualizacja wykazów indywidualnych gospodarstw i działek rolnych.
3. Przeprowadzanie spisów rolnych.

Oceń nasze strony

Aktualna ocena: 3,2 (Ocen: 9)

Sesja rady miejskiej

Relacja Sesji Rady Miejskiej online

Wydarzenia

Kategoria

Dodaj wydarzenie

Newsletter

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze aktualności, wpisz poniżej swój adres e-mail:Losowy film

DK wolbrom
Wymiana kotłów węglowych 1
Wymiana kotłów węglowych 2
Warta
zostań żołnierzem LGD WFOS Kraków modernizacja szkół Basen Mapa Zagrożeń strefa budowa kanalizacji budowa kanalizacji wolbrom EkopartnerzyWolbrom.pl na Facebooku