Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Strona główna » Miasto i Gmina Wolbrom » Aktualności » 2021 » Luty » Termin składania ofert w przetargu na budowę chodnika w Brzozówce przedłużony do 9 marca
Wyszukiwarka

Aktualności

Poleć znajomemu
Twoja wiadomość (kliknij tutaj):

Termin składania ofert w przetargu na budowę chodnika w Brzozówce przedłużony do 9 marca

2021-02-26 15:43:27

Z uwagi na obszerny zakres zapytań do SIWZ i opracowywanie odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Budowę chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi gminnej K120588K w miejscowości Brzozówka” - etap II i III, zamawiający czyli Gmina Wolbrom zmienia treść SIWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 9 marca 2021 r do godz. 11.30.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom w Biurze Obsługi Klienta w terminie nie później niż do dnia 09.03.2021 roku do godz. 11.30.
W momencie złożenia oferty na kopercie/opakowaniu zostanie złożona pieczęć firmowa Zamawiającego z datą wpływu. Odnotowana zostanie również godzina złożenia oferty oraz jej numer. 
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia nie będzie decydowała data stempla pocztowego na ofercie lecz data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta najpóźniej do dnia 9.03.2021 r. do godz. 11.30.
 
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert ma prawo:
a) wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert, pisemne powiadomienie Wykonawcy o wycofaniu oferty z podaniem: nazwy i adresu Wykonawcy oraz wskazania postępowania, którego dotyczy wycofanie oferty,
b) zmienić ofertę tj. wprowadzić zmiany (modyfikacje i uzupełnienia) złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie Wykonawcy o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi zostać złożone na tych samych zasadach, co składanie ofert. Koperta lub opakowanie oraz zmienione dokumenty muszą być odpowiednio oznakowane dopiskiem” ZMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian i zostaną dołączone do oferty. 
 W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę. 
 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.03.2021 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom, sala „OC”.
 
Zakres robót w ramach powyższego zadania przewiduje w szczególności:
Budowę II i III etapu chodnika na odcinku około 940 m. wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 120588K w Brzozówce. Zakres obejmuje roboty przygotowawcze, roboty ziemne, budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodnika, nawierzchnię drogi z asfaltobetonu, roboty wykończeniowe. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2021r.


 
Fot. 1 Chodnik w Brzozówce wybudowany w 2019 r. (I etap)

 

Oceń nasze strony

Aktualna ocena: 0 (Ocen: 0)

Sesja rady miejskiej

Relacja Sesji Rady Miejskiej online

Wydarzenia

Kategoria

Dodaj wydarzenie

Newsletter

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze aktualności, wpisz poniżej swój adres e-mail:Losowy film

DK wolbrom
Wymiana kotłów węglowych 1
Wymiana kotłów węglowych 2
Warta
zostań żołnierzem LGD WFOS Kraków modernizacja szkół Basen Mapa Zagrożeń strefa budowa kanalizacji budowa kanalizacji wolbrom EkopartnerzyWolbrom.pl na Facebooku