Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Strona główna » Miasto i Gmina Wolbrom » Aktualności » 2021 » Czerwiec » Zgłoś szkodę wyrządzoną przez nawałnicę
Wyszukiwarka

Aktualności

Poleć znajomemu
Twoja wiadomość (kliknij tutaj):

Zgłoś szkodę wyrządzoną przez nawałnicę

2021-06-25 16:53:01

W związku z nawałnicami, które przeszły nad gminą Wolbrom, w zakresie powstałych szkód, proszę dokonywać zgłoszeń na poniższe numery telefonów:

1. Infrastruktura drogowa i komunalna:
tel. 32 70 65 322 - MICHAŁ BRZEZIŃSKI, MARCIN OSMENDA
 
2. Budynki gospodarcze, maszyny rolnicze, uprawy:
tel. 32 70 65 316 – TERESA BARAN
tel. 32 70 65 301 – ANETA PEREK

3. Budynki mieszkalne, uszkodzenie dachów:
tel. 32 70 65 365 – DAGMARA MUSZALSKA, PAWEŁ GIESZCZYK
w przypadku braku połączenia z w/w numerem proszę dzwonić pod nr:
tel. 32 70 65 301 – ANETA PEREK
 
 
 
UWAGA ROLNICY Z GMINW WOLBROM
ZASADY POSTĘPOWANIA PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM
 
  • KIEDY DANY OBSZAR JEST UZNANY ZA DOTKNIĘTY NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM
Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:
 
1. Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię- 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.
2. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.
3. Wystąpienie suszy rolniczej winno być potwierdzone spadkiem Klimatycznego Bilansu Wodnego poniżej wartości krytycznych.
 
  •  CO POWINIEN ZROBIĆ ROLNIK PO STWIERDZENIU SZKÓD W JEGO GOSPODARSTWIE
Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy w środkach trwałych (drzewach owocowych), gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.
Uwagi: W przypadku wystąpienia suszy w uprawach (środkach obrotowych), producent rolny składa wniosek elektroniczne przez publiczną aplikację podpisaną profilem zaufanym, która dostępna jest na stronach MRiRW. W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast).
 
Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu (Załącznik nr I.1 do wniosku rolnika), które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.
 
Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy (miasta) na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik nr I), dostępnym również w urzędach gmin (miast). W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki (załącznik I.2-I.9). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).
 
Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.
 
  • ZADANIA GMINY
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zarządzeniem wyznacza do prac w Komisji powołanej przez Wojewodę Małopolskiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, pracowników urzędu gminy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) po wpłynięciu zgłoszeń rolników, w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, wnioskuje do Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne
 
Wzór wniosku urzędu gminy o dokonanie przez Komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego szacunku szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie powstały szkody w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. (Załącznik nr II)
 
  •  ZADANIA KOMISJI
Oszacowania wysokości szkód dokonują członkowie Komisji:
 w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia przez producenta rolnego do urzędu gminy wniosku o oszacowanie szkód, poprzez lustrację na miejscu, jednak nie później niż:
    - od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji
albo;
    - nie później niż w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny - w przypadku szkód w środku trwałym,
albo;
    - nie później niż w terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód, w przypadku szacowania szkód w budynkach, spowodowanych przez powódź.
 
dwukrotnie, w przypadku szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych (jako środkach trwałych, nie dotyczy szkód w owocach):
       - po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
       - po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.
 
Po oszacowaniu szkód przez komisję, wojewoda wdraża ustalone zasady w zależności od uruchomionego programu pomocy, a w szczególności potwierdza wysokość i zakres szkód na protokołach Komisji w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji lub powyżej 3350 zł w przypadku szkód w środkach trwałych.
 
  • KONTAKT
Wydział Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa
 
Oddział Rolnictwa i Infrastruktury Wsi
Andrzej Kawalec
tel. 12 39 21 898
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
e-mail: akawa@malopolska.uw.gov.pl
 
Paulina Dudek
tel. 12 39 21 268
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
e-mail: pkit@malopolska.uw.gov.pl
 
Klaudia Dańko
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
tel. 12 39 21 960
e-mail: kgors@malopolska.uw.gov.pl
 
  • PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 r. poz. 187 z późn. zm.).
 
 
  • WZORY DOKUMENTÓW DLA ROLNIKA
Załącznik nr  I- wniosek producenta rolnego (pobierz)
Załącznik nr I.2-I.9- załącznik do wniosku producenta rolnego (pobierz)


Oceń nasze strony

Aktualna ocena: 0 (Ocen: 0)

Sesja rady miejskiej

Relacja Sesji Rady Miejskiej online

Wydarzenia

Kategoria

Dodaj wydarzenie

Newsletter

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze aktualności, wpisz poniżej swój adres e-mail:Losowy film

DK wolbrom
Wymiana kotłów węglowych 1
Wymiana kotłów węglowych 2
Warta
zostań żołnierzem LGD WFOS Kraków modernizacja szkół Basen Mapa Zagrożeń strefa budowa kanalizacji budowa kanalizacji wolbrom EkopartnerzyWolbrom.pl na Facebooku