Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij X
Strona główna » Przewodnik interesanta » Planowanie Przestrzenne » Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości dla terenu nie objętego miejscowym planem za
Wyszukiwarka

Planowanie Przestrzenne

Poleć znajomemu
Twoja wiadomość (kliknij tutaj):

Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości dla terenu nie objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:
-art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./,

-ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U
z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./,

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu /Dz.U. z 1998r. Nr 25, poz.130/.
 
Miejsce
Wydz. Techniczno-Inwestycyjny

Informacja
Tel: 9 032 ) 644-23-04 , 644-23-36 wew. 326, fax: ( 32 ) 644-22-88
 
Wymagane dokumenty
Do podania należy dołączyć oryginały dokumentów:

stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,wypis i wyrys z katastru nieruchomości, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, 2 egz. wstępnego projektu podziału nieruchomości, z wyjątkiem podziałów, o których mowa
w art. 95, tzn: Niezależnie od ustaleń planu miejscowego podziału nieruchomości może nastąpić w celu: zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz
z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków, wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,

3.wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa,

4.realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw,

5.realizacja przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych,

6.wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustalenie lokalizacji drogi krajowej,

7.wydzielenia działki budowlanej,

8.wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych
 
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej (art.2 ust.1 pkt h – Ustawy z 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej Dz.U. z 8.12.2006r-Dz.U.Nr 225 poz.1635).
 
Termin załatwienia sprawy:
W terminie 30 dni od dostarczenia przez inwestora niezbędnych materiałów, w przypadkach szczególnie skomplikowanych termin może być przedłużony do 2 miesięcy.
 
Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul.J.Lea 10 w terminie 7 dni od daty doręczenia stronom.

Oceń nasze strony

Aktualna ocena: 5 (Ocen: 9)

Sesja rady miejskiej

Relacja Sesji Rady Miejskiej online

Wydarzenia

Kategoria

Dodaj wydarzenie

Newsletter

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze aktualności, wpisz poniżej swój adres e-mail:Losowy film

DK wolbrom
Wymiana kotłów węglowych 1
Wymiana kotłów węglowych 2
Warta
zostań żołnierzem LGD WFOS Kraków modernizacja szkół Basen Mapa Zagrożeń strefa budowa kanalizacji budowa kanalizacji wolbrom EkopartnerzyWolbrom.pl na Facebooku